Wetenschapsjournalist

Verraderlijke vezels

Asbest is al bijna twintig jaar verboden. Maar door groot onderhoud én strengere risiconiveaus zullen er vaker ‘besmettingen’ en dus ontruimingen optreden.

Eind juli is Nederland in de ban van ‘asbestbesmettingen’. In Utrecht, Rotterdam, Wageningen en Westerhaar worden huizen en zelfs hele straten ontruimd. Volgens de een “overtrokken en paniekzaaierij”, volgens de ander “te weinig en te laat”. Maar volgens asbestdeskundige Ton Witteman een verschijnsel dat we de komende meer zullen meemaken. Asbest is al jaren verboden, legt hij uit, maar nog volop aanwezig in gebouwen en woningen uit de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. En na 40 jaar, nu dus, is het tijd voor groot onderhoud. En met zoveel asbest kan er wel eens wat over het hoofd worden gezien…..

(C2W14, p. 11, 25 augustus 2012)

RSS Syndication