Wetenschapsjournalist

Tag Archief: Chemische Feitelijkheden

De kunstnier

De kunst van het bloed zuiveren Zesduizend Nederlanders zijn afhankelijk van een kunstnier, zij dialyseren. De kunstnier heeft al meer dan twintg miljoen levens gered. Maar na 75 jaar is de kunstnier nog steeds een log en groot apparaat. Patiënten dromen over een kunstnier aan hun broekriem of een implantaat. Zo ver is het nog […]

Zuurstof

Een teken van leven Zuurstofgas is het afvalproduct van de fotosynthese, het proces waarbij planten uit koolstofdioxide en water hun bouwstoffen maken. Zo’n 3,5 miljard jaar geleden begonnen algen ermee en een slordige 1 miljard jaar later waren de oceanen met zuurstof verzadigd en kwam het ook in de atmosfeer terecht. dat maakte de opkomst […]

Hormoonverstoorders

Van storend tot schadelijk Hormoonverstoorders zijn stoffen die doen wat de naam suggereert: ze verstoren de werking van natuurlijke hormonen. Volgens sommigen zijn ze een logische verklaring voor de toenemende vruchtbaarheidsproblemen in de westerse wereld. Volgens anderen zijn de aanwezige concentraties te miniem om daadwerkelijk invloed te hebben. Het gaat om veelgebruikte chemicaliën als bisfenol-A […]

Ebola

Horrorvirus Ebola is een van de dodelijkste virussen op aarde. Het verschuilt zich diep in de Afrikaanse regenwouden in vleermuizen en apen. Uitbraken zijn gelukkig zeldzaam en met snelle isolatie kan een epidemie worden voorkomen, maar dat lukte niet in 2014-2015 in West-Afrika. Voor het eerst bereikte ebola dichtbevolkte stedelijke gebieden. En wereldwijd vreesde mensen […]

Smog

Dodelijke deken In Europa behoort zware smog, die in steden als Beijing zorgt voor enorme gezondheidsschade, tot het verleden dankzij centrale verwarming en schoorsteenfilters. Toch stijgen in Zuid-Nederland en Vlaanderen de concentraties fijnstof, ozon en stikstofdioxiden nog regelmatig boven de norm. Smog in Nederland is vaak zomersmog. Op zonnige, windstille dagen werkt zonlicht in op […]

Insecticiden

Weg met die beestjes Al eeuwen voert de mens strijd tegen insecten. Tegen jeukende luizen, stekende muggen en vraatzuchtige larven die de oogst willen oppeuzelen. De chemie leverde in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw wondermiddelen. Zo hielp DDT mede om malaria en tyfus uit Europa te bannen. Het gebruik bleek echter […]

Implantaten

Metalen heup, kunststof oog We leven langer en actiever dankzij de kunstheup, de pacemaker, kunsttanden en een nieuwe ooglens bij staar. Medische hulpmiddelen ín het lichaam zijn al bijna alledaags, en er komen steeds meer bij. Sommigen daarvan zijn erg geavanceerd, zoals het cochleair implantaat voor doven, en een hersenelektrode voor Parkinsonpatiënten. Maar de afgelopen […]

3D-Printen

Minifabriek in huis Een beeldje van jezelf, een complex sieraad of het ontbrekende kapje van die jarenzestig-lamp. Een 3D-printer maakt het. Om zelf ontworpen, unieke gebruiksvoorwerpen of kunstwerken te printen schaffen scholen, fablabs en kunstenaars er een aan. Eerder al ontdekte de industrie het nut van de 3D-printer. Veel prototypes worden gemaakt en verbeterd met […]

Zout

Je vindt het in elke keuken, zout. Meestal komt het uit Nederland, maar soms helemaal uit de Himalaya of de Dode Zee. Ooit was zout peperduur en aanleiding tot oorlogen. Nu kost een kilogram 30 cent, en eten we er meer van dan goed voor ons is. Zonder kunnen we echter niet, een volwassene heeft […]

Chemische Wapens

Ooit stroomden chloor en mosterdgas door de loopgraven. Inmiddels is de productie van chemische wapens verboden en vernietigen landen wereldwijd oude voorraden. Op 22 april 1915 zetten het Duitse leger als eerste grootschalig gifgas in op een slagveld tijden de Eerste Wereldoorlog. Soldaten openden zesduizend cilinders met chloorgas op het moment dat de wind zachtjes […]

RSS Syndication