Wetenschapsjournalist

Lisdodden en waterbuffels in de veenwei

De Nederlandse veenweiden dalen en dalen. De enige oplossing: nat boeren. Dat moet een proefproject in Noordoost-Friesland duidelijk maken.

Sloten, sappig gras, schapen en een windmolen in de verte. Het Bûtenfjild in Noordoost-Friesland oogt oer en oer-Hollands. Toch zal dit plaatje voor het eind van de eeuw onherroepelijk verdwenen zijn, waarschuwt Jasper van Belle, ecoloog en docent-onderzoeker bij Hogeschool Van Hall Larenstein. In plaats daarvan komen wuivende rietvelden, drassige veenmosakkers of misschien zelfs rijstteelt. Want willen de Friese veenweideboeren het hoofd boven water houden, dan is natte landbouw onvermijdelijk, letterlijk en figuurlijk. […]

(Trouw, Duurzaamheid & Natuur, 14 april 2017, P10-11)

RSS Syndication