Wetenschapsjournalist

Elke stof bekend en onderzocht vóór lozing

Nieuwe vergunningsprocedure voor industriële lozingen.

Het oppervlaktewater bevat steeds meer verschillende verontreinigingen. Een nieuwe wijze van vergunningverlening voor industriële lozingen moet meer ‘grip’ bieden op deze opkomende stoffen en een volgend ‘pyrazool-affaire’ voorkomen. “Heel welkom”, aldus Harrie Timmer van Vewin. “We speuren ons te pletter naar vreemde piekjes.” [….]

(WaterForum Magazine, december 2020, p23-25)

RSS Syndication