Wetenschapsjournalist

Meetfout oorzaak hoge uitstoot DuPont

Een schoorsteen van DuPont blies meer hexafluorpropeen uit dan mocht. Gezondheidsrisico was er niet, zeggen ook RIVM en GGD. Maar niet iedereen is gerustgesteld: “Het blijven cijfers van DuPont”.

“Een waardeloos verhaal, de overheid moet zelf metingen verrichten”, luidt de conclusie van een Dortse buurman van chemieconcern DuPont op de informatieavond voor omwonenden. Hij hecht geen waarde aan de geruststellende onderzoeksconclusie dat de concentratie hexafluorpropeen nooit schadelijke niveaus heeft bereikt. De reden: het rapport is gebaseerd op meetgegevens van DuPont zelf. RTV Rijnmond trof op een rondgang door de wijk meer vertrouwen aan in het chemieconcern: “Ze denken echt wel aan ons”. Ook experts zien geen reden voor ongerustheid.  …..

(C2W18, p15, 20 oktober 2012)

RSS Syndication