Wetenschapsjournalist

Barcode van modderkruiper en babydraak

Dieren kunnen excelleren in verstoppertje spelen, maar DNA-sporen verraden hen toch. Met DNA-barcodes kunnen forensisch biologen al miljoenen organismen onderscheiden. Niet alleen in het veld, maar ook in de keuken.

Wie goed kijkt, ziet dat de brede geelgerande waterroofkever in Naturalis een pootje mist. Die zesde poot is vermalen voor de wetenschap. Het exemplaar werd al ruim voor de Tweede Wereldoorlog gevangen en hier in het natuurhistorisch museum opgeprikt. Toch lukte het moleculair biologen om DNA-fragmenten uit de keverpoot te isoleren. Daaruit leidden zij de samenstelling af van een klein kenmerkend stukje genetische informatie van het waterdiertje: zijn DNA-barcode. (…)

(Trouw, 25 februari 2017, Verdieping p14-15)

RSS Syndication